تبلیغات
دانش پژوهان مهندسی معدن ایران - مطالعات ژئوشیمیایى _ مس(Cu)_معدن مس قلعه زری
دانش پژوهان مهندسی معدن ایران
چهارشنبه 2 شهریور 1390

مطالعات ژئوشیمیایى _ مس(Cu)_معدن مس قلعه زری

چهارشنبه 2 شهریور 1390

نوع مطلب : معادن، 
نویسنده :Mohammad hashem zarei

معدن مس قلعه زرى

اطلاعات مختصر در باب معدن
نحوه کار معدن با توجه به رگه اى بودن کانسار به صورت سیستم استخراج کالکوپیریت است. منطقه مورد بازدید بخش شمال غربى معدن بود. لازم به ذکر است که چاه شماره 6 معدن دراین محدوده 6-5 سال پیش حفر شده ، داراى دو طبقه است و تا عمق 82 مترى پایین رفته است این معدن داراى چند رگه است که رگه B در بخش شمال غربى معدن (محل بازدید) قرار گرفته است. حدود 2 کیلومتر طول و بین 5/2 – 2 متر عرض متوسط آن مى باشد. در حال حاضر معدن توسعه یافته است و 7 چاه در آن حفر شده است که دو عدد از این هفت چاه معدن متروکه مى باشد ولى بقیه چاههاى آن در حال استخراج هستند. از نظر نحوه استخراج به دلیل رگه اى بودن معدن از چاههاى عمودى استفاده کرده اند که این چاهها در فاصله مشخص از رگه قرار گرفته اند و معمولا تونل میانبرى از چاه تا فاصله رگه حفر شده است .طبقات معدن بسته به استخراج معدن که از نوع شیرین کش و انبارى مى باشد. بین 35 تا 40 متر در نظر گرفته شده است که طول هر طبقه در رگه را امتداد داده و به بلوک هاى 50 مترى تقسیم کرده اند. خوشبختانه دو برابر میزان برآورد ذخیره اولیه را از معدن برداشت کرده اند و در حال حاضر هم ذخایر عظیمى را پیش بینى مى کنند که سالهاى سال دوام خواهد داشت.

خصوصیات زمین شناسى معدن
قبل از توضیح در مورد خصوصیات زمین شناسى معدن ذکر این نکته لازم است که وضعیت زمین شناسى در شرق ایران و لوت شرقى به گونه اى دیگر است و از آنجایى که این معدن هم در این محدوده واقع است لذا بایستى شرایط خاصى از زمین شناسى را در این نقطه انتظار داشت. یکى از مسائل اساسى زمین شناسى در این منطقه که هنوز غیر قابل حل باقى مانده است . مقوله فرورانش یا (subduction) مى باشد و هنوز این سوال مطرح است که آیا در این منطقه فرورانش را داریم یا خیر؟ درصورت پاسخ به این سوال مى توان ابهام اصلى براى کانه سازى در شرق ایران را برطرف کرد . آنچه در زیر عنوان مى گردد نظریات افراد مختلف در پاسخ به سوال وجود یاعدم وجود فرورانش در این ناحیه مى باشد:


براى پدیده subduction در این حوالى دو نظر کلى وجود دارد به این صورت که عده اى اعتقاد دارند فرورانش در منطقه وجود ندارد و عده اى هم اعتقاد دارند که پدیده subduction در لوت شرقى صورت گرفته است در مورد وجود پدیده فرورانش در منطقه و اینکه در چه جهتى اعمال شده است نیز نظریات مختلفى وجود دارد . بطوریکه عده اى مثل کمپ وگریویس اعتقاد دارند انجام فرورانش به زیر لبه بلوک همت بوده است که در این صورت ویژگى هاى منطقه بایستى مشابه منطقه زون کناربند ارومیه دختر ، میدوک ، منطقه کرمان ، منطقه سرچشمه و سونگون باشد در این حالت فرورانش بایستى به سمت افغانستان و پاکستان انجام شده باشد بر عکس این قضیه عده اى مانند آقاى دکتر افتخار نژاد بر این اعتقادند که جهت subduction به زیر لبه بلوک شرق مى باشد که اگر چنین باشد نقطه مثبتى براى پیدا کردن راه حل پیچیدگى هاى زمین شناسى این مناطق ‏مى‏باشد لازم به ذکر است که طرفداران نظریه دوم که جهت فرورانش را به سمت بلوک شرق مى دانند زیاد است به طوریکه علاوه بر آقاى دکتر افتخار نژاد ، آقاى دکتر صادقیان نیز که پایان نامه دکتراى خود را در این منطقه کار کرده است بر این اعتقاد است ایشان وجود سنگ هاى تیپ شوشیونیت در منطقه را دلایلى براى اثبات نظریه خود بیان کرده اند به این صورت که با حرکت از لبه فرورانش به سمت داخل قاره سنگ هاى تیپ آلکالى که حاوى عناصر Na2o و k2o مى باشد بیشتر شده و در این حالت سنگ ها به سمت شوشونیت میل مى کند. از دیگر استدالال هاى ایشان به جهت مقوله فرورانش به سمت لوت شرقى وجود مجموعه ولکانیسم هایى است که از نظر سنى به دوره ترشیارى و پالئوژن بر مى گردد. تیپ غالب منطقه به سمت آندزیت ، بازالت ، داسیت و ریوداسیت میل مى کند. علاوه بر ولکانیسم در بعضى نقاط پلوتونیسم هم داریم که مشخصه پلوتونیسم منطقه گرانیت شاه کوه مى باشد. لازم به ذکر است که مجموعه ولکانیسم و پلوتونیسم منطقه مى تواند تائیدى بر انجام فرورانش باشد . به هر حال با توجه به تمام صحبت هایى که عنوان شد باز هم مسئله subduction قطعیت ندارد. در خصوص تکتونیک منطقه نیز باید گفت که روند اصلى گسل هاى این محدوده شمال غرب – جنوب شرق مى باشد و با تحقیقاتى که آقاى خطیب در این ناحیه بر روى تکتونیک منطقه داشتند براى آن یک سیستم کششى – فشارشى قائلند و معتقدند که گسل ها به صورت نرمال عمل کرده اند.


تیپ سنگ هاى منطقه
همانطور که در مطالب فوق هم گفته شد تیپ اصلى سنگ هاى منطقه بازالت ، آندزیت ، داسیت و ریوداسیت مى باشد که گاها ویژگى هاى توف را نیز پیدا کرده اند که نمونه هایى از این توقف ها نظیر توف داستى و توف آندیزیتى را در منطقه داریم . همچنین تیپ هاى رسوبى با سن کرتاسه – ژوراسیک نیز در منطقه تشخیص داده شده است. از جمله این تیپ مى توان رادیولاریت که آقاى دکتر صادقیان هم بر آن اشاره کرده است را نام برد اما به طور کلى خاصیت اصلى سنگ در این منطقه همان تیپ ولکانیک مى باشد. تیپ کانى سازى در سنگ از نوع رگه اى است و نوع بافت و شرایط کانه سازى در منطقه از نوع شکافه پر کنى مى باشد.
کانى اصلى مس که در این منطقه گزارش شده است تیپ کالکوپیریت مى باشد که پروسه معدنکارى را تشکیل مى دهد. همچنین سیکل اصلى دیگرى که در معدن مشاهده مى شود کانى پیریت است. این کانى نیز جزو سولفورهاى اصلى این معدن به حساب مى آید که با خود مقدارى مس نیز به همراه دارد. کانى گالن نیز در معدن مشاهده مى شود این کانى را به وفور مى توان در چاه شماره 6 معدن ملاحظه کرد. علاوه بر موارد ذکر شده در این معدن کانى هماتیت نیز مشاهده مى شود که در گذشته به اشتباه از آن به عنوان گالن یاد مى کرده اند زیرا شباهت زیادى به گالن دارد. کانى هماتیت واسپیکولاریت به فرم تیغه اى و گاها با حالت پولکى یافت مى شود گالن هاى موجود دراین معدن بافت ریتمیک و سیمیتیکال را نشان مى‏دهند.
گانک اصلى این کانسارها کوارتز است که همراه آن کانى کلیست نیز دیده مى شود. همچنین در دیواره رگه به ترتیب کانى هاى کوارتز، هماتیت و کالکوپیریت شکل گرفته اند و روند فوق تکرار شده است . علاوه بر این مى توانید بافت کوپراستراکتور و برشى را به وفور در دیواره مشاهده کنید.

با توجه به توضیحات فوق مى توان کانسار قلعه زرى را جانشین بسیارى از تیپ هاى مس در جهان معرفى کرد مانند تیپ هاى نوع A مس از آمریکاى جنوبى ، شمالى ، کانادا و حتى اروپا.
مطالعات انجام شده در خصوص آلتراسیون منطقه نشان دهنده زون پروپلیتیک در سطح این کانسار است که گستردگى زیادى هم دارد. در محل هایى در مجاورت رگه ها تیپ دگرسانى آرژیلیک هم مشاهده مى شود که گستردگى زیادى ندارد . همچنین در بعضى قسمت ها به طور موضعى تیپ پتاسیک را هم مى توان رویت کرد اما به طور کلى گسترگى غالب به سمت پروپلیتیک میل دارد.
مطالعات صورت گرفته بر روى این معدن نشان دهنده شرایط اپى ترمال براى تشکیل آن است . بنابراین معدن قلعه زرى یک معدن رگه اى با شرایط اپى ترمال است پس مشخصه گرمابى دارد . لازم به ذکر است که دما در شرایط اپى ترمال بین 200-50 درجه سانتى گراد است در صورتى که بر اساس مطالعات ترمومترى انجام شده در این معدن توسط آقاى دکتر حسن نژاد، دمایى فراتر از 300 درجه سانتى گراد به دست آمده است که اصلا با تشکیل کانى سازى در شرایط اپى ترمال سازگارى ندارد لذا به طور متوسط رنج دماى تشکیل کانسار را بین اپى ترمال تا مزوترمال در نظر مى گیریم که با توجه به مطالب زیر این موضوع تاکید مى شود.
به طور کلى در قلعه زرى دو مرحله کانى سازى را داریم.
1- مرحله اول کانى سازى که در حقیقت مرحله اصلى نیز به حساب مى آید . در این مرحله کانیهاى تیپ کوارتز ، پیریت کالکوپیریت و در نقاطى اسفالریت نیز همراه با عناصرى چون تیتان ، اکسید آهن (هماتیت ) نهشته شده است دماى تشکیل کانى در این مرحله با توجه به وجود کانى کلسیت در حد اپى ترمال است. حتى در بعضى موارد کانى کلیست بر روى کانى کوارتز مى نشیند که این همراهى کوارتز و کلسیت را در هیچ جاى دیگر مشاهده نمى کنید. در بعضى مواقع کلسیت کانى کوارتز را قطع مى کند . در این قسمت ها درجه حرارت تشکیل از اپى ترمال هم کمتر بوده است.
2- مرحله دوم کانى سازى که شامل تشکیل کانیهاى سولفیدى مس به همراه تیپ گالن مى باشد . دماى تشکیل کانسار در این مرحله که فاز بعدى را تشکیل مى دهد در حد مزوترمال مى باشد . علاوه بر کانیهاى ذکر شده کانیهایى مثل مالاکیت ، آزوریت ، کوولیت ، کالکوسیت و گاه کانى بورنیت نیز جزو این مرحله به حساب مى آید. بورنیت موجود در قلعه زرى از نوع ثانویه است نه اولیه. بنابراین ، این کانیها ، کانیهاى مرحله دوم یا مرحله دگرسانى و غنى سازى است لازم به ذکر است که هنوز براى این مرحله تائید قطعى پیدا نشده است به خاطر وجود مسئله fraction و کراتى زون موجود در امتداد گسل ها پدیده آلتراسیون و دگرسانى کانسارهاى سولفیدى به خوبى عمل کرده است و حتى در بعضى مکانها تا عمق 800 مترى هم پایین رفته است در این حالت تیپ کانیهایى حاصل از اثرات دگرسانى نظیر مالاکیت و آزوریت را تا افق 80-70 متر هم مى بینید لازم به ذکر است که کانالهاى حاصل از زون گسل‏هاى مسیر خوبى را براى تاثیر آبهاى فرو رو ایجاد کرده است و نیز این آبها توانسته اند براى عمل دگرسانى شعاع سولفیدى را مستعد کرده و دگرسانى را در سطح وسیع انجام دهند بنابراین افق هاى بالا در سطح دگرسانى شامل کانى سازى مالاکیت ، آزوریت و در عین حال Native cupper به شرح زیر است .
کانسارهاى سولفیدى مس نظیر کالکوپریت در پروسه دگرسانى ، هوازدگى و در واقع غنى سازى قرار مى گیرد. در این حالت سایر عناصر از قبیل مس، آهن و گوگرد آن آزاد مى شود که گوگرد مى تواند اسید سولفوریک را تولید کند، آهن وارد پروسه هیدرواکسیدهاى آهن شده و کانیهاى گوتیت و لیمونیت را تشکیل مى دهند. کاتیونهاى مس نیز وارد چرخه رسوبگذارى شده و در صورتیکه در زونهاى بالاى دگرسانى تعداد این کاتیونها افزایش یابند، با خود ایجاد پیوند مى کنند و کانى مس را بر جاى مى گذارند. مسى که در این حالت تشکیل مى شود را تحت عنوان Native cupper مى شناسیم که مى تواند داراى درجه خلوص 100% باشد. ضمن این که بخشى از این مس مجددا مى تواند وارد پروسه ترکیب شود و کانیهاى سولفیدى ثانویه مس نظیر کالکوسیت و کوولیت را تشکیل دهد یا اینکه مس خالص با کربناتها وارد واکنش شده و تولید مالاکیت و آزوریت را بکند بنابراین Native cupper تحت تاثیر پروسه هاى فوق الذکر شکل مى گیرد و اکثرا درزونهاى اکسیدان نهشته مى شوند.لازم به ذکر است که در این منطقه علاوه بر مس عناصرى چون طلا، نقره و بیسموت نیز در منطقه مى باشد البته هنوز کانى خاصى که تشکیل شده از این عناصر باشند در منطقه کشف نشده است یا به عبارت دیگر این عناصر نتوانسته اند کانى خاصى را تشکیل دهند ولى معمولا به صورت ناخالصى همراه با کانیهاى دیگر در منطقه مى باشدبه عنوان مثال ممکن است کانى طلا با کوارتز همراه باشد اما در مکانهایى که میزان کوارتز بالا مى رود عیار طلا بالا نمى رود همچنین عیار طلا هم با افزایش پیریت و کالکوییریت بالا نمى‏رود در مورد نقره نیز چنین وضعى برقرار است به طوریکه نقره را به صورت کانى خالص در منطقه مشاهده نمى‏کنیم بلکه این فلز با ارزش نیز به صورت ناخالصى در داخل کانیهاى دیگر قرار دارند . بر اساس اندازه گیرى هاى انجام شده عیار نقره در بعضى از قسمتهاى معدن را تا ppm 900 تعیین کرده اند. همچنین مطالعات انجام شده بر روى سیستم محلولهاى کانه دار منطقه نشاندهنده Mixing در منطقه مى باشد به این صورت که با حرکت محلول کانه دار به سمت بالا هم زمان محلولهاى فرورو نظیر آبهاى جوى نیز به سمت پایین حرکت کرده اند واین دو محلول با یکدیگر اختلاط پیدا کرده اند و این مسئله سبب پایین آمدن شورى محلول در منطقه شده است .
acheter du cialis a geneve
یکشنبه 2 تیر 1398 10:51 ب.ظ

Thank you, I like it.
cialis 20 mg cost only now cialis for sale in us try it no rx cialis cialis flussig cialis tablets australia cialis patent expiration dosagem ideal cialis cialis venta a domicilio buy cialis online nz acheter du cialis a geneve
http://tulare.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 07:29 ق.ظ

Thanks a lot! I enjoy this.
generic cialis 20mg uk trusted tabled cialis softabs i recommend cialis generico online prescriptions cialis we choice cialis pfizer india look here cialis order on line female cialis no prescription cialis billig cialis online deutschland tadalafil 10 mg
http://perlefos.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:48 ب.ظ

You actually stated this really well!
cialis dose 30mg cialis tablets australia cialis billig cialis pas cher paris cialis 5 effetti collaterali cialis generico online generic for cialis cialis for bph cialis pills in singapore buying brand cialis online
http://dantpesquatt.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:10 ب.ظ

With thanks. Numerous information.

if a woman takes a mans cialis cialis tablets for sale generic low dose cialis canadian cialis only now cialis for sale in us price cialis best cialis 20 mg cost cialis lilly tadalafi cialis kaufen wo cialis australian price
http://masocus.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 07:19 ق.ظ

You said it nicely.!
bulk cialis cialis venta a domicilio cost of cialis cvs cialis uk next day cialis per paypa cialis uk next day tadalafil 20mg cialis without a doctor's prescription overnight cialis tadalafil cialis 30 day sample
http://deslidi.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:09 ب.ظ

Many thanks. Numerous content.

cialis online cialis lilly tadalafi buy cialis online cialis generico lilly preis cialis 20mg schweiz sublingual cialis online compare prices cialis uk only best offers 100mg cialis cialis pills in singapore estudios de cialis genricos
Online cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:19 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
enter site natural cialis cialis en 24 hora cialis 30 day trial coupon cost of cialis cvs cialis qualitat cialis for sale cialis patentablauf in deutschland best generic drugs cialis calis price cialis per pill
http://macnesing.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:06 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis dosage amounts cialis diario compra cialis usa cost cialis price in bangalore cialis 20 mg effectiveness canadian drugs generic cialis enter site very cheap cialis non 5 mg cialis generici canadian drugs generic cialis only now cialis for sale in us
cialis pills boards
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:19 ق.ظ

Amazing forum posts. Thank you!
cialis online deutschland generic cialis in vietnam cialis per paypa tadalafil tablets free generic cialis cialis uk next day cialis per paypa legalidad de comprar cialis cialis generique 5 mg free generic cialis
how does cialis treat bph
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:23 ب.ظ

Amazing knowledge. Thanks a lot.
buy cialis sample pack cialis lilly tadalafi achat cialis en suisse wow cialis tadalafil 100mg overnight cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso legalidad de comprar cialis order generic cialis online try it no rx cialis pastillas cialis y alcoho
http://backmarboo.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:05 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
generic cialis review uk trusted tabled cialis softabs cialis generic dosagem ideal cialis buy name brand cialis on line canadian drugs generic cialis safe site to buy cialis online we like it cialis soft gel ou trouver cialis sur le net venta cialis en espaa
can you buy cialis over the counter
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:54 ق.ظ

You actually explained this terrifically!
walgreens price for cialis cialis 30 day trial coupon link for you cialis price cialis great britain cialis alternative we choice cialis uk 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 30 day sample cialis lilly tadalafi 5 mg cialis pharmacie en ligne
http://antoci.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:14 ب.ظ

You've made your stand extremely effectively..
cialis 20 mg best price cialis uk next day generic cialis in vietnam precios de cialis generico cialis manufacturer coupon when can i take another cialis cialis tadalafil how to buy cialis online usa click here cialis daily uk click here cialis daily uk
http://hydwindfir.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:06 ق.ظ

Awesome content. Thanks a lot!
free cialis cialis 5 mg cialis for sale cialis pills boards cialis soft tabs for sale canadian drugs generic cialis effetti del cialis generic cialis pill online cialis dosage callus
side effects for cialis
جمعه 24 خرداد 1398 04:00 ب.ظ

This is nicely said! !
we use it cialis online store buying brand cialis online prices for cialis 50mg we like it cialis price cialis for bph dose size of cialis cialis coupons cialis generique miglior cialis generico rx cialis para comprar
http://alsanan.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 01:30 ق.ظ

Many thanks! Quite a lot of tips.

cialis alternative cialis prezzo di mercato cialis tablets for sale cialis pills price each cialis online when will generic cialis be available acheter cialis meilleur pri we like it safe cheap cialis cialis 20mg cialis prices
Cialis pills
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:49 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
achat cialis en europe cialis efficacit cialis 5 mg scheda tecnica enter site natural cialis compare prices cialis uk brand cialis nl cialis generika cialis australia org cialis generisches kanada cialis cost
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:24 ب.ظ

Regards. Loads of information.

generic cialis at walmart cialis price thailand only best offers cialis use estudios de cialis genricos cialis online cialis pills in singapore buying cialis overnight brand cialis generic precios de cialis generico cialis generique
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:40 ب.ظ

Thanks, I like it!
we choice cialis pfizer india cialis daily new zealand look here cialis cheap canada buy cialis sample pack acheter cialis kamagra cialis tablets for sale viagra vs cialis vs levitra venta de cialis canada generic cialis pill online sublingual cialis online
viagra price drop
شنبه 18 خرداد 1398 05:29 ب.ظ

I think that what you said was very reasonable. However, what about this? what if you wrote a catchier title? I mean, I don't want to tell you how to run your blog, but what if you added something that grabbed people's attention? I mean %BLOG_TITLE% is a little boring. You should glance at Yahoo's home page and see how they create news headlines to get viewers interested. You might add a video or a related picture or two to grab people interested about everything've written. In my opinion, it would make your posts a little livelier.
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 11:01 ق.ظ

Many thanks. An abundance of write ups.

prices on cialis 10 mg cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis 20mg uk cialis herbs buy brand cialis cheap viagra vs cialis cialis free trial india cialis 100mg cost does cialis cause gout cialis 5 mg effetti collateral
https://www.kidsupfrontvancouver.com/programs/cibc-theatre-for-all/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 07:50 ب.ظ
財布ブランドコピーの専門店 - 清水宝飾
http://terezazanchi.com.br/icweek/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 07:49 ب.ظ
ブランドスーパーコピー_ブランドコピー財布、スーパーコピー時計、スーパーコピーバッグ
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 05:19 ق.ظ

Truly many of amazing info.
reputable canadian prescriptions online buy viagra 25mg canadian online pharmacies rated global pharmacy canada canadian medications list canadian mail order pharmacies canadian viagra buy viagra online usa canadian pharmacies canadian medications pharmacy
http://biznesars.ru
یکشنبه 18 فروردین 1398 11:37 ق.ظ
韓国ブランドコピー,ブランドコピー代引き,スーパーブランドコピー,ブランドスーパーコピー代引き,ブランドスーパーコピー屋
buy cialis uk
جمعه 16 آذر 1397 10:42 ق.ظ

Thank you. Awesome stuff.
cialis reviews cilas enter site very cheap cialis buying cialis in colombia cialis name brand cheap cialis in sconto only best offers cialis use cialis preise schweiz cialis for bph walgreens price for cialis
buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:30 ب.ظ

Wow quite a lot of very good advice!
cialis 20 mg best price cialis tablets for sale low dose cialis blood pressure buy cialis uk no prescription cialis arginine interactio generic cialis review uk 5 mg cialis coupon printable discount cialis look here cialis order on line dose size of cialis
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:39 ب.ظ

Good advice. Appreciate it!
comprar cialis navarr cialis price thailand click now cialis from canada cialis generico cialis tablets for sale price cialis wal mart pharmacy best generic drugs cialis buy cialis online nz cialis venta a domicilio cialis coupons
buy cialis online best price
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:49 ق.ظ

Appreciate it. A good amount of write ups!

wow look it cialis mexico cialis lilly tadalafi tadalafil 20mg cialis 5 mg para diabeticos cialis savings card cilas cialis 05 cialis prezzo in linea basso cialis purchasing canadian discount cialis
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 06:31 ب.ظ

Appreciate it! Loads of info!

cialis generique cialis venta a domicilio cialis 5 mg schweiz acheter cialis meilleur pri cialis prices we recommend cheapest cialis cialis tablets when can i take another cialis cialis preise schweiz cialis wir preise
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30