تبلیغات
دانش پژوهان مهندسی معدن ایران - مطالعات ژئوشیمیایى _ مس(Cu)_معدن مس قلعه زری
دانش پژوهان مهندسی معدن ایران
چهارشنبه 2 شهریور 1390

مطالعات ژئوشیمیایى _ مس(Cu)_معدن مس قلعه زری

چهارشنبه 2 شهریور 1390

نوع مطلب : معادن، 
نویسنده :Mohammad hashem zarei

معدن مس قلعه زرى

اطلاعات مختصر در باب معدن
نحوه کار معدن با توجه به رگه اى بودن کانسار به صورت سیستم استخراج کالکوپیریت است. منطقه مورد بازدید بخش شمال غربى معدن بود. لازم به ذکر است که چاه شماره 6 معدن دراین محدوده 6-5 سال پیش حفر شده ، داراى دو طبقه است و تا عمق 82 مترى پایین رفته است این معدن داراى چند رگه است که رگه B در بخش شمال غربى معدن (محل بازدید) قرار گرفته است. حدود 2 کیلومتر طول و بین 5/2 – 2 متر عرض متوسط آن مى باشد. در حال حاضر معدن توسعه یافته است و 7 چاه در آن حفر شده است که دو عدد از این هفت چاه معدن متروکه مى باشد ولى بقیه چاههاى آن در حال استخراج هستند. از نظر نحوه استخراج به دلیل رگه اى بودن معدن از چاههاى عمودى استفاده کرده اند که این چاهها در فاصله مشخص از رگه قرار گرفته اند و معمولا تونل میانبرى از چاه تا فاصله رگه حفر شده است .طبقات معدن بسته به استخراج معدن که از نوع شیرین کش و انبارى مى باشد. بین 35 تا 40 متر در نظر گرفته شده است که طول هر طبقه در رگه را امتداد داده و به بلوک هاى 50 مترى تقسیم کرده اند. خوشبختانه دو برابر میزان برآورد ذخیره اولیه را از معدن برداشت کرده اند و در حال حاضر هم ذخایر عظیمى را پیش بینى مى کنند که سالهاى سال دوام خواهد داشت.

خصوصیات زمین شناسى معدن
قبل از توضیح در مورد خصوصیات زمین شناسى معدن ذکر این نکته لازم است که وضعیت زمین شناسى در شرق ایران و لوت شرقى به گونه اى دیگر است و از آنجایى که این معدن هم در این محدوده واقع است لذا بایستى شرایط خاصى از زمین شناسى را در این نقطه انتظار داشت. یکى از مسائل اساسى زمین شناسى در این منطقه که هنوز غیر قابل حل باقى مانده است . مقوله فرورانش یا (subduction) مى باشد و هنوز این سوال مطرح است که آیا در این منطقه فرورانش را داریم یا خیر؟ درصورت پاسخ به این سوال مى توان ابهام اصلى براى کانه سازى در شرق ایران را برطرف کرد . آنچه در زیر عنوان مى گردد نظریات افراد مختلف در پاسخ به سوال وجود یاعدم وجود فرورانش در این ناحیه مى باشد:


براى پدیده subduction در این حوالى دو نظر کلى وجود دارد به این صورت که عده اى اعتقاد دارند فرورانش در منطقه وجود ندارد و عده اى هم اعتقاد دارند که پدیده subduction در لوت شرقى صورت گرفته است در مورد وجود پدیده فرورانش در منطقه و اینکه در چه جهتى اعمال شده است نیز نظریات مختلفى وجود دارد . بطوریکه عده اى مثل کمپ وگریویس اعتقاد دارند انجام فرورانش به زیر لبه بلوک همت بوده است که در این صورت ویژگى هاى منطقه بایستى مشابه منطقه زون کناربند ارومیه دختر ، میدوک ، منطقه کرمان ، منطقه سرچشمه و سونگون باشد در این حالت فرورانش بایستى به سمت افغانستان و پاکستان انجام شده باشد بر عکس این قضیه عده اى مانند آقاى دکتر افتخار نژاد بر این اعتقادند که جهت subduction به زیر لبه بلوک شرق مى باشد که اگر چنین باشد نقطه مثبتى براى پیدا کردن راه حل پیچیدگى هاى زمین شناسى این مناطق ‏مى‏باشد لازم به ذکر است که طرفداران نظریه دوم که جهت فرورانش را به سمت بلوک شرق مى دانند زیاد است به طوریکه علاوه بر آقاى دکتر افتخار نژاد ، آقاى دکتر صادقیان نیز که پایان نامه دکتراى خود را در این منطقه کار کرده است بر این اعتقاد است ایشان وجود سنگ هاى تیپ شوشیونیت در منطقه را دلایلى براى اثبات نظریه خود بیان کرده اند به این صورت که با حرکت از لبه فرورانش به سمت داخل قاره سنگ هاى تیپ آلکالى که حاوى عناصر Na2o و k2o مى باشد بیشتر شده و در این حالت سنگ ها به سمت شوشونیت میل مى کند. از دیگر استدالال هاى ایشان به جهت مقوله فرورانش به سمت لوت شرقى وجود مجموعه ولکانیسم هایى است که از نظر سنى به دوره ترشیارى و پالئوژن بر مى گردد. تیپ غالب منطقه به سمت آندزیت ، بازالت ، داسیت و ریوداسیت میل مى کند. علاوه بر ولکانیسم در بعضى نقاط پلوتونیسم هم داریم که مشخصه پلوتونیسم منطقه گرانیت شاه کوه مى باشد. لازم به ذکر است که مجموعه ولکانیسم و پلوتونیسم منطقه مى تواند تائیدى بر انجام فرورانش باشد . به هر حال با توجه به تمام صحبت هایى که عنوان شد باز هم مسئله subduction قطعیت ندارد. در خصوص تکتونیک منطقه نیز باید گفت که روند اصلى گسل هاى این محدوده شمال غرب – جنوب شرق مى باشد و با تحقیقاتى که آقاى خطیب در این ناحیه بر روى تکتونیک منطقه داشتند براى آن یک سیستم کششى – فشارشى قائلند و معتقدند که گسل ها به صورت نرمال عمل کرده اند.


تیپ سنگ هاى منطقه
همانطور که در مطالب فوق هم گفته شد تیپ اصلى سنگ هاى منطقه بازالت ، آندزیت ، داسیت و ریوداسیت مى باشد که گاها ویژگى هاى توف را نیز پیدا کرده اند که نمونه هایى از این توقف ها نظیر توف داستى و توف آندیزیتى را در منطقه داریم . همچنین تیپ هاى رسوبى با سن کرتاسه – ژوراسیک نیز در منطقه تشخیص داده شده است. از جمله این تیپ مى توان رادیولاریت که آقاى دکتر صادقیان هم بر آن اشاره کرده است را نام برد اما به طور کلى خاصیت اصلى سنگ در این منطقه همان تیپ ولکانیک مى باشد. تیپ کانى سازى در سنگ از نوع رگه اى است و نوع بافت و شرایط کانه سازى در منطقه از نوع شکافه پر کنى مى باشد.
کانى اصلى مس که در این منطقه گزارش شده است تیپ کالکوپیریت مى باشد که پروسه معدنکارى را تشکیل مى دهد. همچنین سیکل اصلى دیگرى که در معدن مشاهده مى شود کانى پیریت است. این کانى نیز جزو سولفورهاى اصلى این معدن به حساب مى آید که با خود مقدارى مس نیز به همراه دارد. کانى گالن نیز در معدن مشاهده مى شود این کانى را به وفور مى توان در چاه شماره 6 معدن ملاحظه کرد. علاوه بر موارد ذکر شده در این معدن کانى هماتیت نیز مشاهده مى شود که در گذشته به اشتباه از آن به عنوان گالن یاد مى کرده اند زیرا شباهت زیادى به گالن دارد. کانى هماتیت واسپیکولاریت به فرم تیغه اى و گاها با حالت پولکى یافت مى شود گالن هاى موجود دراین معدن بافت ریتمیک و سیمیتیکال را نشان مى‏دهند.
گانک اصلى این کانسارها کوارتز است که همراه آن کانى کلیست نیز دیده مى شود. همچنین در دیواره رگه به ترتیب کانى هاى کوارتز، هماتیت و کالکوپیریت شکل گرفته اند و روند فوق تکرار شده است . علاوه بر این مى توانید بافت کوپراستراکتور و برشى را به وفور در دیواره مشاهده کنید.

با توجه به توضیحات فوق مى توان کانسار قلعه زرى را جانشین بسیارى از تیپ هاى مس در جهان معرفى کرد مانند تیپ هاى نوع A مس از آمریکاى جنوبى ، شمالى ، کانادا و حتى اروپا.
مطالعات انجام شده در خصوص آلتراسیون منطقه نشان دهنده زون پروپلیتیک در سطح این کانسار است که گستردگى زیادى هم دارد. در محل هایى در مجاورت رگه ها تیپ دگرسانى آرژیلیک هم مشاهده مى شود که گستردگى زیادى ندارد . همچنین در بعضى قسمت ها به طور موضعى تیپ پتاسیک را هم مى توان رویت کرد اما به طور کلى گسترگى غالب به سمت پروپلیتیک میل دارد.
مطالعات صورت گرفته بر روى این معدن نشان دهنده شرایط اپى ترمال براى تشکیل آن است . بنابراین معدن قلعه زرى یک معدن رگه اى با شرایط اپى ترمال است پس مشخصه گرمابى دارد . لازم به ذکر است که دما در شرایط اپى ترمال بین 200-50 درجه سانتى گراد است در صورتى که بر اساس مطالعات ترمومترى انجام شده در این معدن توسط آقاى دکتر حسن نژاد، دمایى فراتر از 300 درجه سانتى گراد به دست آمده است که اصلا با تشکیل کانى سازى در شرایط اپى ترمال سازگارى ندارد لذا به طور متوسط رنج دماى تشکیل کانسار را بین اپى ترمال تا مزوترمال در نظر مى گیریم که با توجه به مطالب زیر این موضوع تاکید مى شود.
به طور کلى در قلعه زرى دو مرحله کانى سازى را داریم.
1- مرحله اول کانى سازى که در حقیقت مرحله اصلى نیز به حساب مى آید . در این مرحله کانیهاى تیپ کوارتز ، پیریت کالکوپیریت و در نقاطى اسفالریت نیز همراه با عناصرى چون تیتان ، اکسید آهن (هماتیت ) نهشته شده است دماى تشکیل کانى در این مرحله با توجه به وجود کانى کلسیت در حد اپى ترمال است. حتى در بعضى موارد کانى کلیست بر روى کانى کوارتز مى نشیند که این همراهى کوارتز و کلسیت را در هیچ جاى دیگر مشاهده نمى کنید. در بعضى مواقع کلسیت کانى کوارتز را قطع مى کند . در این قسمت ها درجه حرارت تشکیل از اپى ترمال هم کمتر بوده است.
2- مرحله دوم کانى سازى که شامل تشکیل کانیهاى سولفیدى مس به همراه تیپ گالن مى باشد . دماى تشکیل کانسار در این مرحله که فاز بعدى را تشکیل مى دهد در حد مزوترمال مى باشد . علاوه بر کانیهاى ذکر شده کانیهایى مثل مالاکیت ، آزوریت ، کوولیت ، کالکوسیت و گاه کانى بورنیت نیز جزو این مرحله به حساب مى آید. بورنیت موجود در قلعه زرى از نوع ثانویه است نه اولیه. بنابراین ، این کانیها ، کانیهاى مرحله دوم یا مرحله دگرسانى و غنى سازى است لازم به ذکر است که هنوز براى این مرحله تائید قطعى پیدا نشده است به خاطر وجود مسئله fraction و کراتى زون موجود در امتداد گسل ها پدیده آلتراسیون و دگرسانى کانسارهاى سولفیدى به خوبى عمل کرده است و حتى در بعضى مکانها تا عمق 800 مترى هم پایین رفته است در این حالت تیپ کانیهایى حاصل از اثرات دگرسانى نظیر مالاکیت و آزوریت را تا افق 80-70 متر هم مى بینید لازم به ذکر است که کانالهاى حاصل از زون گسل‏هاى مسیر خوبى را براى تاثیر آبهاى فرو رو ایجاد کرده است و نیز این آبها توانسته اند براى عمل دگرسانى شعاع سولفیدى را مستعد کرده و دگرسانى را در سطح وسیع انجام دهند بنابراین افق هاى بالا در سطح دگرسانى شامل کانى سازى مالاکیت ، آزوریت و در عین حال Native cupper به شرح زیر است .
کانسارهاى سولفیدى مس نظیر کالکوپریت در پروسه دگرسانى ، هوازدگى و در واقع غنى سازى قرار مى گیرد. در این حالت سایر عناصر از قبیل مس، آهن و گوگرد آن آزاد مى شود که گوگرد مى تواند اسید سولفوریک را تولید کند، آهن وارد پروسه هیدرواکسیدهاى آهن شده و کانیهاى گوتیت و لیمونیت را تشکیل مى دهند. کاتیونهاى مس نیز وارد چرخه رسوبگذارى شده و در صورتیکه در زونهاى بالاى دگرسانى تعداد این کاتیونها افزایش یابند، با خود ایجاد پیوند مى کنند و کانى مس را بر جاى مى گذارند. مسى که در این حالت تشکیل مى شود را تحت عنوان Native cupper مى شناسیم که مى تواند داراى درجه خلوص 100% باشد. ضمن این که بخشى از این مس مجددا مى تواند وارد پروسه ترکیب شود و کانیهاى سولفیدى ثانویه مس نظیر کالکوسیت و کوولیت را تشکیل دهد یا اینکه مس خالص با کربناتها وارد واکنش شده و تولید مالاکیت و آزوریت را بکند بنابراین Native cupper تحت تاثیر پروسه هاى فوق الذکر شکل مى گیرد و اکثرا درزونهاى اکسیدان نهشته مى شوند.لازم به ذکر است که در این منطقه علاوه بر مس عناصرى چون طلا، نقره و بیسموت نیز در منطقه مى باشد البته هنوز کانى خاصى که تشکیل شده از این عناصر باشند در منطقه کشف نشده است یا به عبارت دیگر این عناصر نتوانسته اند کانى خاصى را تشکیل دهند ولى معمولا به صورت ناخالصى همراه با کانیهاى دیگر در منطقه مى باشدبه عنوان مثال ممکن است کانى طلا با کوارتز همراه باشد اما در مکانهایى که میزان کوارتز بالا مى رود عیار طلا بالا نمى رود همچنین عیار طلا هم با افزایش پیریت و کالکوییریت بالا نمى‏رود در مورد نقره نیز چنین وضعى برقرار است به طوریکه نقره را به صورت کانى خالص در منطقه مشاهده نمى‏کنیم بلکه این فلز با ارزش نیز به صورت ناخالصى در داخل کانیهاى دیگر قرار دارند . بر اساس اندازه گیرى هاى انجام شده عیار نقره در بعضى از قسمتهاى معدن را تا ppm 900 تعیین کرده اند. همچنین مطالعات انجام شده بر روى سیستم محلولهاى کانه دار منطقه نشاندهنده Mixing در منطقه مى باشد به این صورت که با حرکت محلول کانه دار به سمت بالا هم زمان محلولهاى فرورو نظیر آبهاى جوى نیز به سمت پایین حرکت کرده اند واین دو محلول با یکدیگر اختلاط پیدا کرده اند و این مسئله سبب پایین آمدن شورى محلول در منطقه شده است .
buy cialis uk
جمعه 16 آذر 1397 10:42 ق.ظ

Thank you. Awesome stuff.
cialis reviews cilas enter site very cheap cialis buying cialis in colombia cialis name brand cheap cialis in sconto only best offers cialis use cialis preise schweiz cialis for bph walgreens price for cialis
buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:30 ب.ظ

Wow quite a lot of very good advice!
cialis 20 mg best price cialis tablets for sale low dose cialis blood pressure buy cialis uk no prescription cialis arginine interactio generic cialis review uk 5 mg cialis coupon printable discount cialis look here cialis order on line dose size of cialis
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:39 ب.ظ

Good advice. Appreciate it!
comprar cialis navarr cialis price thailand click now cialis from canada cialis generico cialis tablets for sale price cialis wal mart pharmacy best generic drugs cialis buy cialis online nz cialis venta a domicilio cialis coupons
buy cialis online best price
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:49 ق.ظ

Appreciate it. A good amount of write ups!

wow look it cialis mexico cialis lilly tadalafi tadalafil 20mg cialis 5 mg para diabeticos cialis savings card cilas cialis 05 cialis prezzo in linea basso cialis purchasing canadian discount cialis
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 06:31 ب.ظ

Appreciate it! Loads of info!

cialis generique cialis venta a domicilio cialis 5 mg schweiz acheter cialis meilleur pri cialis prices we recommend cheapest cialis cialis tablets when can i take another cialis cialis preise schweiz cialis wir preise
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:23 ق.ظ

Regards. I value it.
venta de cialis canada cialis generic cialis pills cuanto cuesta cialis yaho enter site natural cialis cialis rezeptfrei usa cialis online cialis canada on line purchase once a day cialis tadalafil
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:24 ب.ظ

Excellent material. Many thanks!
best generic drugs cialis cialis coupons printable generic cialis pro safe dosage for cialis cialis price in bangalore prescription doctor cialis cialis diario compra cialis price in bangalore cialis cipla best buy side effects for cialis
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 07:02 ق.ظ

Amazing loads of good facts.
online cialis cialis generic availability price cialis best can i take cialis and ecstasy american pharmacy cialis cialis bula cialis 20mg cialis generic tadalafil buy cialis 10 doctissimo cialis vs viagra
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:56 ب.ظ

Many thanks. Lots of facts!

bulk cialis precios cialis peru purchasing cialis on the internet cialis taglich cialis 5 mg buy generic cialis with dapoxetine prezzo di cialis in bulgaria the best choice cialis woman callus enter site 20 mg cialis cost
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:32 ق.ظ

Appreciate it. An abundance of knowledge.

cialis authentique suisse generic cialis with dapoxetine cialis para que sirve cialis uk next day cialis dose 30mg effetti del cialis safe dosage for cialis prezzo di cialis in bulgaria tadalafil 20 mg cialis australian price
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:16 ب.ظ

Regards. A good amount of material!

click here cialis daily uk buy cialis online legal only now cialis for sale in us cialis venta a domicilio cialis 05 generic cialis in vietnam we like it cialis soft gel cialis pills price each cialis en 24 hora tarif cialis france
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 06:09 ق.ظ

Well expressed certainly! .
cialis prezzo di mercato cialis 05 cialis generico in farmacia cialis super acti miglior cialis generico cialis great britain il cialis quanto costa how to buy cialis online usa weblink price cialis cialis generico online
buy cialis us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 06:52 ب.ظ

Wonderful information. Thank you!
cost of cialis per pill cialis online deutschland cialis daily new zealand comprar cialis 10 espa241a cialis sale online cialis australian price cialis lilly tadalafi deutschland cialis online acquistare cialis internet price cialis per pill
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 07:05 ق.ظ

You mentioned this superbly.
buying cialis overnight online prescriptions cialis click here take cialis 5 mg cialis coupon printable buying cialis on internet cialis daily where cheapest cialis prezzo cialis a buon mercato sialis buy cialis online legal
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:52 ب.ظ

You said it nicely.!
buying brand cialis online cialis cipla best buy order a sample of cialis cialis uk next day cialis coupons printable prescription doctor cialis buy name brand cialis on line only now cialis for sale in us cialis generico cialis generique 5 mg
buy cialis no rx
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:10 ق.ظ

Good tips. Thank you!
cialis pills price each cilas acquisto online cialis only best offers cialis use cialis tablets look here cialis order on line prix cialis once a da cialis 5 mg buy cialis alternative does cialis cause gout
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Effectively expressed truly. !
cipla cialis online cialis dose 30mg cialis official site cialis kaufen generic cialis at the pharmacy cialis en mexico precio 5 mg cialis coupon printable generic cialis soft gels compare prices cialis uk low dose cialis blood pressure
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:36 ق.ظ

Thanks a lot. Numerous knowledge.

pastillas cialis y alcoho cialis for bph we like it safe cheap cialis how to purchase cialis on line cialis 5 mg effetti collateral cialis 30 day trial coupon cialis generic availability buy name brand cialis on line cialis daily reviews opinioni cialis generico
Cialis generic
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:28 ق.ظ

You actually revealed that perfectly!
buy cialis online cheapest where cheapest cialis order generic cialis online cialis dosage amounts cialis 5 mg cialis name brand cheap cialis professional from usa cialis prezzo di mercato cialis generique buy cialis online cheapest
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 04:21 ق.ظ

Amazing a lot of great facts.
how much does a cialis cost we use it cialis online store cialis 10mg prix pharmaci cialis en mexico precio cialis for sale south africa cialis online deutschland when can i take another cialis buy original cialis only best offers 100mg cialis non 5 mg cialis generici
canada drugs online
یکشنبه 1 مهر 1397 06:29 ق.ظ

Amazing quite a lot of good tips.
canadian online pharmacies reviews canada medication pharmacy canadian medications, liraglutide canada medication cost drugstore online canadian pharmaceuticals nafta prescriptions from canada without canadian prescriptions online serc 24 mg drugstore online canada buy viagra 25mg
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:10 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis professional from usa where cheapest cialis warnings for cialis cialis tadalafil online costo in farmacia cialis cialis great britain viagra vs cialis canadian drugs generic cialis overnight cialis tadalafil buying cialis on internet
drugs for sale deep web
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:04 ق.ظ

Thanks a lot! Very good information!
canadian pharmacycanadian pharmacy good canadian online pharmacies pharmacy canada 24 canadian pharmacy king legitimate canadian mail order pharmacies online pharmacies in usa northwest pharmacies mail order online pharmacies of canada canadian medications, liraglutide canadian pharmacy no prescription
buy viagra pills online
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:47 ب.ظ

You actually stated this fantastically.
order online viagra uk viagra online viagra buy viagra pharmacy viagra buy viagra in china buy female viagra uk uk online viagra prices for viagra where to buy viagra online safely where to buy viagra uk online pharmacy order
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:23 ب.ظ

Truly lots of fantastic advice.
generic cialis review uk cialis online holland 200 cialis coupon cialis 5 mg effetti collateral cipla cialis online cialis rezeptfrei sterreich interactions for cialis we like it cialis price cialis cipla best buy wow cialis tadalafil 100mg
http://viabiovit.com/canadese-apotheken-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:31 ق.ظ

Very well spoken really! .
how to buy viagra online sildenafil prescription can you really buy viagra online cheap generic viagra uk viagra nz buy pharmacy order online buy viagra australia buy viagra now online buy viagra at walmart herbal viagra
purchase cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:09 ب.ظ

Perfectly voiced indeed! !
buy original cialis buy cialis online cheapest cialis 50 mg soft tab try it no rx cialis precios de cialis generico we choice free trial of cialis cialis coupon cialis lowest price we recommend cheapest cialis cialis coupons
Viagra uk
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:36 ق.ظ

Truly loads of very good tips.
viagra from usa pharmacy is it legal to buy viagra online from canada buy viagra in pharmacy viagra cheap uk buy sildenafil tablets online viagra pharmacy online pharmacy viagra uk buy herbal viagra online buy viagra over the counter can u buy viagra over the counter
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 05:00 ب.ظ

Wow a good deal of terrific data!
we use it 50 mg cialis dose cuanto cuesta cialis yaho side effects for cialis cialis 5 mg scheda tecnica overnight cialis tadalafil opinioni cialis generico cialis name brand cheap online prescriptions cialis we like it safe cheap cialis cialis side effects
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 09:20 ب.ظ

Amazing data, Cheers!
generico cialis mexico cialis price in bangalore cialis pas cher paris callus cialis price in bangalore generic cialis at the pharmacy acquistare cialis internet cialis prices canadian cialis we like it cialis soft gel
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30