تبلیغات
دانش پژوهان مهندسی معدن ایران - سنگ شناسی ( رسوبی )
دانش پژوهان مهندسی معدن ایران
یکشنبه 30 مرداد 1390

سنگ شناسی ( رسوبی )

یکشنبه 30 مرداد 1390

نویسنده :Mohammad hashem zarei

سنگ شناسى رسوبى

 سنگهاى رسوبى به دلیل داشتن منابع مهم نظیر نفت ، گاز ، ذغال ، آهن ، اوارنیم و نیز مواد مورد نیاز در مصالح ساختمانى مانند آهک ، گچ و غیره از اهمیت خاصى برخوردارند لذا سنگ شناسى رسوبى یکى از مهمترین شاخه‌هاى علوم زمین محسوب مى‌گردد. در حدود 70? از سنگهاى سطح زمین ، داراى منشا رسوبى هستند، و این سنگها عمدتا از ماسه سنگها ، سنگهاى آهکى ، شیل ها و به مقدار کمترى اما با همان معروفیت از رسوبات نمک ، سنگهاى آهندار ، ذغال و چوب تشکیل شده است.

اهمیت مطالعه سنگهاى رسوبى

سنگهاى رسوبى در ادوار گذشته زمین شناسى در محیطهاى طبیعى متفاوتى که امروزه وجود دارد، رسوب کرده‌اند. مطالعه این محیطهاى عهد حاظر و رسوبات و فرآیندهاى آنها به درک بیشتر معادل قدیمى آنها کمک مى‌کند.
دلایل زیادى براى مطالعه سنگهاى رسوبى وجود دارد زیرا ارزش اقتصادى کانى‌ها و مواد موجود در آنها کم نمى‌باشد. سوخت‌هاى نفت و گاز از پختگى مواد آلى در رسوبات مشتق شده و سپس این مواد به یک سنگ مخزن مناسب ، که عمدتا یک سنگ رسوبى متخلخل است، مهاجرت مى‌کند. ذغال ، سوخت فسیلى دیگرى است که البته در توالى‌هاى رسوبى نیز وجود دارد. روشهاى رسوب شناسى و سنگ شناسى به طور گسترده در پى جویى ذخایر جدید این منابع سوختى و سایر منابع طبیعى مورد استفاده قرار مى‌گیرد. سنگهاى رسوبى بیشتر آهن ، پتاس ، نمک و مصالح ساختمانى و بسیارى دیگر از مواد خام ضرورى را تامین مى‌کنند.
محیطها و فرآیندهاى رسوبى و جغرافیاى قدیمى و آب و هواى قدیمى ، همگى را مى‌توان از مطالعه سنگهاى رسوبى استنباط کرد. اینگونه مطالعات به شناسایى و درک تاریخ زمین شناسى زمین کمک فراوانى مى‌کند. سنگهاى رسوبى حاوى زندگى گذشته زمین ، به فرم فسیل‌ها هستند که اینها مفاهیم اصلى انطباق چینه شناسى در فازوزوئیک مى‌باشند.


تاریخچه و سیر تحولى

مطالعه سنگهاى رسوبى از نظر مشخصات ساختى ، بافتى و ترکیب شیمیایى آنها ، اولین بار در سال 1879 توسط سوربى انگلیسى انجام گرفت. وى مطالعه سنگهاى رسوبى در مقاطع نازک را براى اولین بار ابداع نمود. بعدها در 1899 ، کایوى فرانسوى پاره‌اى از مشخصات میکروسکوپى و مشخصات ماکروسکوپى بعضى از سنگهاى رسوبى در کشور فرانسه را ، به صورت مصور تشریح و تفسیر کرد.
از آن تاریخ به بعد ، به پیروى از کایو ، بررسیهاى سنگهاى رسوبى و کوشش اکثر سنگ شناسان ، عمدتا بر کانى شناسى و تشخیص کانى‌هاى تشکیل دهنده این سنگها متمرکز گردید. که در این میان ماسه سنگها و رسوبات ماسه‌اى و از میان کانى‌ها هم ، کانیهاى سنگین (داراى وزن مخصوص بیش از 2.85) ، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.
در سال 1919 ، ونت ورث آمریکایى براى سنجش اندازه ذرات و دانه هاى تشکیل دهنده رسوبات تخریبى مقیاسى ارائه داد و به کمک مقیاس ونت ورث مطالعه دانه سنجى و تجزیه‌هاى کمى و مکانیکى رسوبات بر مبناى اندازه دانه ها و فراوانى آنها ، میسر گردید.
سرانجام در 1933 ، آدن و کرمباین ، مقیاس‌هاى جدیدترى براى اندازه گیرى دانه‌هاى رسوبى ارائه دادند و در مکانیسم تجزیه‌هاى مکانیکى رسوبات تخریبى ، تسهیلات زیادترى ایجاد کردند. امروز هم ، مقیاسهاى اندازه گیرى متداول براى مطالعات رسوب شناسى و سنگهاى رسوبى ، به نام همین افراد معروف بوده و مورد استفاده سنگ شناسان و رسوب شناسان قرار دارد.

ریشه لغوى

سنگ شناسى رسوبى از دو کلمه Sedimentary به معنى رسوبى و Petrology به معنى سنگ شناسى گرفته شده است.کلیات


سنگهاى رسوبى به دلیل داشتن منابع مهم نظیر نفت ، گاز ، ذغال ، آهن ، اوارنیم و نیز مواد مورد نیاز در مصالح ساختمانى مانند آهک ، گچ و غیره از اهمیت خاصى برخوردارند لذا سنگ شناسى رسوبى یکى از مهمترین شاخه‌هاى علوم زمین محسوب مى‌گردد. در حدود 70? از سنگهاى سطح زمین ، داراى منشا رسوبى هستند، و این سنگها عمدتا از ماسه سنگها ، سنگهاى آهکى ، شیل ها و به مقدار کمترى اما با همان معروفیت از رسوبات نمک ، سنگهاى آهندار ، ذغال و چوب تشکیل شده است.

گروههاى اصلى سنگهاى رسوب


آ - رسوبات سیلیسى آوارى

رسوبات سیلیسى آوارى (همچنین تحت عنوان رسوبات تریجنوس یا اپى کلاستیک خوانده مى‌شوند) آنهایى هستند که از خرده سنگهاى قبلى که توسط فرآیند فیزیکى حمل و رسوب کرده‌اند، تشکیل شده‌اند. این گروه شامل سنگها زیر مى‌باشد:1- کنگلومراها:

در این سنگها ، مواد دانه درشت گرد شده در زمینه‌اى از مواد دانه ریز قرار دارند.

 

تصویرى از کنگلومراها


2- برش‌ها:


مواد دانه درشت گرد نشده در زمینه‌اى از مواد دانه ریز قرار دارند.

نمایى از یک برش‌


3- ماسه سنگ ها


اندازه دانه‌ها در ماسه سنگها ، بین 16.1 تا 2 میلیمتر است 

 

تصویرى از ماسه سنگها


4- سیلتستونها:

اندازه دانه هاى بین 1.16 تا 1.256 مى باشد .

 

تصویرى از سیلتستونها


 5- گلسنگها:


اندازه دانه‌ها کمتر از 2 میکرون مى‌باشد 

 

نمایى از گلسنگها

 ب- رسوبات بیوژنیک ، بیوشیمیاى و آلى


رسوباتى هستند که بیشتر منشا بیو ژنیکى ، بیوشیمیایى و آلى دارند و شامل:


1- سنگهاى آهکى


سنگهاى آهکى مى‌توانند هم از طریق ته نشست مستقیم CaCo3 از آب دریا و هم از طریق رسوب کردن اسکلت‌هاى کربناتى موجودات به وجود آید.

 

نمایى از سنگهاى آهکى


2- چرت‌ها


چرت ، یک واژه خیلى کلى براى رسوبات سیلیسى دانه ریز ، با منشا شیمیایى ، بیو شیمیایى یا بیوژنیکى است

 

نمایى از چرت‌ها


 3- فسفاتها


یکى از مهمترین کانى‌هاى رسوبى فسفاتها ، آپاتیت مى‌باشد.

 

تصویرى از فسفاتها

 4- ذغال و شیل نفتى:


ذغال و شیلهاى نفتى که از بقایاى موجودات زنده قدیمى مى‌باشند، انعکاسى از فرآیندهاى دیانژ و دگرگونى دارند

 

تصویرى از ذغال و شیل نفتىپ- رسوبات شیمیایى


این رسوبات منشا شیمیایى دارند و شامل موارد زیر مى‌باشند:


1- تبخیر‌ى‌ها:


تبخیرى‌ها عمدتا رسوبات شیمیایى هستند که پس از تغلیط نمک‌هاى محلول در آب (بر اثر تبخیر) رسوب کرده‌اند

 

تصویرى از سنگ هاى تبخیر‌ى‌ها


 2- سنگهاى آهن‌دار


آهن ، عملا بر اندازه چند در صد در تمام سنگهاى رسوبى وجود دارد، ولیکن بطور غیر معمول ، در جایى که مقدار آهن بیش از 15? باشد، سنگهاى آهن‌دار را تشکیل مى‌دهد

 

نمایى از سنگ هاى آهن دار

ت-  رسوبات آذر آوارى


رسوبات آذر آوارى رسوباتى هستند که عمدتا از دانه‌هاى با منشا ولکانیکى ، که از فعالیت‌هاى آتشفشانى همزمان سرچشمه گرفته‌اند، تشکیل شده‌اند. و شامل موارد زیر مى‌باشند:


1- رسوبات اتوکلاستیک


سنگهاى ولکانوژیکى هستند که توسط برشى شدن در جاى لاوا تشکیل شده‌اند.

 

نمایى از رسوبات اتوکلاستیک


2- رسوبات پیروکلاستیک – ریزشى


این رسوبات به راحتى از طریق خرده‌هاى آتشفشانى خارج شده از یک مجرا یا یک شکاف ، بر اثر انفجار ماگماتیکى ، تشکیل مى‌شوند

 

تصویرى از رسوبات پیروکلاستیک – ریزشى


3- رسوبات ولکانى کلاستیک – جریانى


این رسوبات توسط انفجارات فورانى در محیط‌هاى خشکى ایجاد مى‌شوند 

 

نمایى از رسوبات ولکانى کلاستیک – جریانى


4- هیدروکلاستیک‌ها


هنگامى که لاواى خارج شده ، با آب تماس پیدا کند، سرد شدن و خاموشى سریع ، باعث قطعه قطعه شدن لاوا مى‌شود. این قطعات پس از حرکت در آب و دانه دانه شدن رسوبات هیدروکلاستیک را تشکیل مى‌دهند

 

تصویرى از هیدروکلاستیک‌ها


5- رسوبات اپى کلاستیک


رسوباتى هستند که از حرکت و ته نشست مجدد رسوبات ولکانى کلاستیک ایجاد شده‌اند. 

 

نمایى از رسوبات اپى کلاستیک

viagra cream where to buy
شنبه 18 خرداد 1398 05:28 ب.ظ

Hello there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!
http://phobictwaddle409.jimdo.com/2015/06/25/can-hammertoes-cause-numbness
شنبه 30 اردیبهشت 1396 04:51 ب.ظ
It's going to be finish of mine day, however before finish I am reading this
fantastic paragraph to improve my experience.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:57 ب.ظ
Hi there! I know this is kind of off topic but I
was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be great if you could point me in the
direction of a good platform.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر